กฎกติกาในการชนไก่

กติกาของไก่ก็จะคล้ายกับการแทงมวย และแบ่งออกเป็นยก ๆ แต่ไก่ชน จะไม่นับเป็นยก แต่จะนับว่า “อัน” และจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
1.แข่งไก่ชนแบบสายอาชีพ
การแข่งขันมี 12 ยก ใช้เวลาในการแข่งขัน ยกละ 20 นาที และพัก 20 นาที
การตัดสินแพ้ชนะ จะดูว่าไก่ชนตัวไหนสู้ไม่สู้ นอน หมอบ หรือวิ่งหนีหลังเกิน 3 ครั้งจะปรับแพ้ทันที
2. แข่งไก่ชนแบบสมัครเล่น
การแข่งขันมี 5 ยก ใช้เวลาในการแข่งขัน ยกละ 10 นาที และพัก 2 นาที
ระหว่างการแข่งขัน จะห้ามไม่ให้ทำแผล หรือเย็บแผลตัวไก่
การตัดสินแพ้ชนะ หากตัวไหนหันหลังไม่สู้เกิน 3 ครั้ง หรือ นอน หมอบ จะถูกปรับแพ้ ถ้าเกิดปากหลุดหรือเกิดบาดแผลจนหนักเกินไปที่เห็นแล้วว่า ไม่สามารถจะทำการแข่งขันต่อได้ ก็จะถือว่าแพ้เช่นกัน